«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μετεωρολογικών δεδομένων επί της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων – Κωδικός Αναφοράς 5469» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 63491

Κωδ. αναφοράς: 5469

Προθεσμία Υποβολής έως: 11/10/2018

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 03/10/2018

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/09/2018Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!