Προμήθεια, Εγκατάσταση, Προσωρινή Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Ηλεκτρονικών Διοδίων (ΣΗΔ) απρόσκοπτης διέλευσης από πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας (Multi-lane Free Flow) στην Εγνατία Οδό

Κωδ. αναφοράς: 4916_ΙΙ

Προθεσμία Υποβολής έως: 10/02/2011

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 04/02/2011

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/01/2011Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!