Προμήθεια Αγοράς, Επισκευής και Συντήρησης Ελαστικών για τα Οχήματα της εταιρίας “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους – Κωδικός Αναφοράς 5461

Κωδ. αναφοράς: 5461

Προθεσμία Υποβολής έως: 07/09/2015

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 07/09/2015

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/08/2015Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!