«Προμελέτη, Οριστική και Μελέτη Εφαρμογής Στατικών και Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης του έργου “Μελέτη της Κατασκευής της Πλατείας Διοικητηρίου και των προσβάσεών της, με πιθανή κατασκευή συγκοινωνιακού πολυτροπικού κέντρου” – Κωδικός Αναφοράς 5917», Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 179833

Κωδ. αναφοράς: 5917

Προθεσμία Υποβολής έως: 26/04/2021

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 16/04/2021

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/03/2021Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!