«Προγραμματισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση Α’ φάσης γεωερευνητικών εργασιών, εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης και γεωτεχνικής προμελέτης χωματουργικών έργων στο οδικό τμήμα “Ξινό Nερό – Αμμοχώρι (τμήμα 50.2) του Κάθετου Άξονα 50 “Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη” της Εγνατίας οδού – Κωδικός Αναφοράς 5872», Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 95174

Κωδ. αναφοράς: 5872

Προθεσμία Υποβολής έως: 08/02/2021

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 29/01/2021

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/12/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!