Προµήθεια καυσίµων κίνησης και θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών της Λειτουργίας και Συντήρησης της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων Ηπείρου της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ». Κωδικός αναφοράς 5584

Κωδ. αναφοράς: 5584

Προθεσμία Υποβολής έως: 09/11/2017

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25/10/2017Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!