Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νομού Θεσσαλονίκης

Κωδ. αναφοράς: 5027

Προθεσμία Υποβολής έως: 22/07/2011

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 14/07/2011

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/06/2011Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!