Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Μελέτη Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νομού Κοζάνης

Κωδ. αναφοράς: 5037

Προθεσμία Υποβολής έως: 25/07/2011

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 15/07/2011

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/06/2011Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!