Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης επίβλεψης και διαχείρισης έργων αρμοδιότητας της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στον Κεντρικό Τομέα από Κλειδί έως Α/Κ Αγ. Ανδρέα

Κωδ. αναφοράς: 4948_Ι

Προθεσμία Υποβολής έως: 03/06/2011

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 27/05/2011

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/05/2011Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!