Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την κατάρτιση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδίου της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για την περίοδο 2011-2015

Κωδ. αναφοράς: 5105

Προθεσμία Υποβολής έως: 05/09/2011

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/08/2011Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!