«Παροχή υπηρεσιών επίβλεψης των έργων της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” – Κωδ. αναφοράς 5920», Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 181701

Κωδ. αναφοράς: 5920

Προθεσμία Υποβολής έως: 26/07/2021

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 16/07/2021

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/03/2021Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!