«Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης σε ιδιωτικό δίκτυο VPN και σύνδεση στο Internet μέσω μισθωμένων γραμμών – Κωδικός Αναφοράς 5879», Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 104241

Κωδ. αναφοράς: 5879

Προθεσμία Υποβολής έως: 01/02/2021

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 26/01/2021

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/01/2021Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!