«Κάθετος ‘Aξονας 70 Εγνατίας Oδού: Τμήμα: “Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” (κωδ. 70.2.2) Υποτμήμα:”Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα”» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 67540

Κωδ. αναφοράς: 5526

Προθεσμία Υποβολής έως: 11/01/2018

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 04/01/2018

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/11/2017Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!