Χρηματοδότηση του Έργου

Η Εγνατία Οδός για την κατασκευή και την ολοκλήρωση της έχει διασφαλισμένους πόρους και χρηματοδοτείται από:

  • Το Ελληνικό Δημόσιο (Εθνικοί πόροι)
  • Την Ευρωπαϊκή Ένωση (με ποσοστό 50%): Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών
  • Την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
  • Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
χρηματοδότηση έργου
Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!