«Επικαιροποίηση οριστικής μελέτης Οδοποιίας, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις), Οριστική μελέτη Αποχέτευσης – Αποστράγγισης, Μελέτη Κτηματολογίου, Μελέτη οδοφωτισμού για την Νέα δημοτική οδό Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ, Γεωργίου Κορησσίας στην νήσο Κέα – Κωδικός Αναφοράς 5806»

Κωδ. αναφοράς: 5806_II

Προθεσμία Υποβολής έως: 22/06/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 16/06/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/06/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!