«Έλεγχος των οριστικών μελετών είκοσι τριών (23) τεχνικών στο τμήμα 61.1.1 “Περιαστική οδός Σερρών” του Κάθετου ‘Aξονα 61 “Σέρρες – Δράμα – Καβάλα” – Κωδικός Αναφοράς 5345»

Κωδ. αναφοράς: 5345

Προθεσμία Υποβολής έως: 05/05/2014

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 25/04/2014

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/03/2014Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!