«Εκτέλεση A΄φάσης γεωερευνητικών εργασιών στο οδικό τμήμα “Παράκαμψη Ηγουμενίτσας (Τμήμα 30.01)”, του Κάθετου ‘Aξονα 30 “Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι/Παράκαμψη Ηγουμενίτσας” της Εγνατίας οδού – Κωδικός Αναφοράς 5827» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 87899

Κωδ. αναφοράς: 5827

Προθεσμία Υποβολής έως: 23/03/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 13/03/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/02/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!