Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων – κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα “Σέρρες- Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη” του Κάθετου άξονα 61 “Σέρρες- Καβάλα”- Κωδ. Αναφοράς 4129

Κωδ. αναφοράς: 4129

Προθεσμία Υποβολής έως: 06/03/2009

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 26/02/2009

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21/01/2009Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!