Εκπόνηση των οριστικών μελετών τριών τεχνικών στις Χ.Θ. 0+167, 1+805 και 3+236 του τμήματος 78.2 “Ανατολικός Δακτύλιος Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης” και ενός τεχνικού στη Χ.Θ. 2+085 του τμήματος 78.3 “Δυτικός Δακτύλιος Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης”- Κωδικός Αναφοράς 4171

Κωδ. αναφοράς: 4171_advert

Προθεσμία Υποβολής έως: 09/04/2009

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 01/04/2009

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26/02/2009Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!