Εκπόνηση των οριστικών μελετών των τεχνικών-γεφυρών i) άνω Διάβασης, περί τη χ.θ. 14+200, στην Κάθετη οδό 1 και ii) Γ1.2, δύο κλάδων, περί τη χ.θ. 14+400 του 2ου τμήματος από χ.θ. 14+000 έως χ.θ. 23+600 (59.3.2) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής της με την Εγνατία Οδό και με τον Αερολιμένα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (άξονας 59)- Κωδικός Αναφοράς 4201

Κωδ. αναφοράς: 4201

Προθεσμία Υποβολής έως: 07/05/2009

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 29/04/2009

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/03/2009Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!