Εκπόνηση των οριστικών μελετών πέντε τεχνικών – γεφυρών του Ανισόπεδου Κόμβου Φιλύρου του 1ου τμήματος, από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 14+000 (59.3.1), της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης – Κωδικός Αναφοράς 4162

Κωδ. αναφοράς: 4162

Προθεσμία Υποβολής έως: 08/04/2009

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 31/03/2009

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/02/2009Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!