Εκπόνηση συμπληρωματικών τοπογραφικών μελετών / κτηματολογίου, μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οριστικής μελέτης οδοποιίας, οριστικής υδραυλικής μελέτης, οριστικής γεωλογικής μελέτης και γεωτεχνικών μελετών στο τμήμα 60.2.1 “Ριζιανά – Στρυμονικό” του Κάθετου άξονα 60 “Δερβένι – Σέρρες – Προμαχώνας” – Κωδικός Αναφοράς 4894

Κωδ. αναφοράς: 4894

Προθεσμία Υποβολής έως: 16/11/2010

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 08/11/2010

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/10/2010Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!