«Εκπόνηση οριστικής μελέτης οδοποιίας, μελέτης σήμανσης – ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής μελέτης (αποχέτευσης – αποστράγγισης) και μελέτες Η/Μ στο α’ υποτμήμα “Δράμα – Άγιος Αθανάσιος” του τμήματος 61.5 “Δράμα – Καβάλα” του Κάθετου ‘Aξονα 61 “Σέρρες – Δράμα – Καβάλα”- Κωδικός Αναφοράς 5240»

Κωδ. αναφοράς: 5240

Προθεσμία Υποβολής έως: 08/05/2013

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 30/04/2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/03/2013Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!