Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης – μελέτης και προκαταρκτικών μελετών τεχνικών στο β’ υποτμήμα “‘Aγιος Αθανάσιος – Κρηνίδες” του τμήματος 61.5 “Δράμα – Καβάλα” του Κάθετου ‘Aξονα 61 “Σέρρες – Δράμα – Καβάλα”- Κωδικός Αναφοράς 5252

Κωδ. αναφοράς: 5252

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/08/2013

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 22/08/2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10/07/2013Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!