Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης – μελέτης και προκαταρκτικών μελετών τεχνικών στο α’ υποτμήμα “Δράμα – ‘Aγιος Αθανάσιος” του τμήματος 61.5 “Δράμα – Καβάλα” του Κάθετου ‘Aξονα 61 “Σέρρες – Δράμα – Καβάλα”- Κωδικός Αναφοράς 5242

Κωδ. αναφοράς: 5242

Προθεσμία Υποβολής έως: 16/05/2013

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 08/05/2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/04/2013Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!