Εκπόνηση μελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Κωδ. Αναφοράς 5201

Κωδ. αναφοράς: 5201

Προθεσμία Υποβολής έως: 10/07/2013

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 02/07/2013

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/05/2013Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!