Εγνατία Οδός: Τμήμα από Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης έως Α/Κ Αρδανίου Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών στρώσεων ανοικτής Οδοποιίας (15.7 – 15.8) Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 83323

Κωδ. αναφοράς: 5685

Προθεσμία Υποβολής έως: 20/08/2019

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 12/08/2019

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/06/2019Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!