«Εγνατία οδός: Λειτουργία, Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Ανατολικό Τομέα, στους Κάθετους ‘Aξονες Α1 & Α23 και Κατασκευή Σταθμών Διοδίων (2018-2020)» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 68350

Κωδ. αναφοράς: 5601

Προθεσμία Υποβολής έως: 05/02/2018

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 29/01/2018

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/01/2018Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!