«Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Τομέα και στον Κάθετο ‘Aξονα Α29 (2020-2022)» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 88142

Κωδ. αναφοράς: 5823

Προθεσμία Υποβολής έως: 23/04/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 13/04/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/03/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!