«Εγνατία Οδός: Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος στο τμήμα της Εγνατίας οδού “Α/Κ Αρδανίου – Κήποι” (15.8)» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 71393

Κωδ. αναφοράς: 5577

Προθεσμία Υποβολής έως: 02/04/2018

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 23/03/2018

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/02/2018Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!