«Εγκατάσταση τερματικών POS στους σταθμούς διοδίων, στα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών και στο Τμήμα Ταμείου, Εσόδων και Προστίμων Διοδίων της «Εγνατία Οδός Α.Ε. και λοιπών τραπεζικών υπηρεσιών – Κωδικός Αναφοράς 5891», Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 103407

Κωδ. αναφοράς: 5891

Προθεσμία Υποβολής έως: 11/01/2021

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 31/12/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03/12/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!