Διόρθωση Διακήρυξης για την ανάθεση προμήθειας που αφορά στην «Προμήθεια Συντήρησης και Επισκευής των ιδιόκτητων οχημάτων της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ διάρκειας δύο (2) ετών», προϋπολογισμού 20.000€ πλέον ΦΠΑ. Κωδικός αναφοράς 5598

13/12/2017

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διόρθωση Διακήρυξης για την ανάθεση προμήθειας που αφορά στην «Προμήθεια Συντήρησης και Επισκευής των ιδιόκτητων οχημάτων της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ διάρκειας δύο (2) ετών», προϋπολογισμού 20.000€ πλέον ΦΠΑ. Κωδικός αναφοράς 5598.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι:
Έχουν γίνει διορθώσεις στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), στις τιμές τιμοκαταλόγου που αφορούν στα service των Ε.Ι.Χ. οχημάτων και λεωφορείων της ΕΟΑΕ, οι οποίες ορθώς αναγράφονταν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Οι τιμές τιμοκαταλόγου των ανωτέρω service είναι οι εξής:

Για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα τα SERVICE είναι τα εξής:
SERVICE 1o: 175 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός Έλεγχός+Προγραμματισμός
SERVICE 2o: 240 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραμματισμός+Υγρά φρένων.
SERVICE 3o: 300 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός Έλεγχος +Προγραμματισμός+Υγρά φρένων + Φίλτρο καυσίμου (αν υπάρχει) + Φίλτρο αέρα+Μπουζί.

Για τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ τα SERVICE είναι τα εξής:
SERVICE 1o: 175 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός Έλεγχος+Προγραμματισμός
SERVICE 2o: 300 € Λάδι+Φίλτρο Λαδιού+Φίλτρο Καμπίνας+Γενικός Έλεγχος+Προγραμματισμός+Φίλτρο αέρα+Φίλτρο καυσίμου

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό παραμένει η 29η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00Το αντίστοιχο τεύχος  της Διακήρυξης έχει διορθωθεί κατά τα ανωτέρω και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραλαμβάνουν, είτε από την ιστοσελίδα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»: www.egnatia.eu στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις, είτε μέσω της ιστοσελίδας του διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/ στο ΑΔΑ: 7ΣΞΕ46Ψ8ΟΝ-Ν0Ω, είτε από το Τμήμα Εκτέλεσης Προμηθειών της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», 6ο χιλ. Θεσ/νίκης-Θέρμης Τ.Θ. 60030 Τ.Κ.57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-470.398 και 2310-470.440, είτε από τη Υποδιεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας & Ανθρωπίνων Πόρων τηλ. 2310-470.342, όπου μπορούν να απευθύνονται και για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων.

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
Μελπομένη ΤσάγκουΜέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!