Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την «Ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην εκπόνηση Μελέτης Κόστους – Οφέλους και στην υποβολή Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, για τον Κάθετο ‘Αξονα της Εγνατίας οδού “A/K Κλειδίου – Α/Κ Αξιού – Εύζωνοι”»

13/12/2011

Ανακοινώσεις

Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» / Τομέας Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων & Χρηματοδοτήσεων προτίθεται να αναθέσει τη Σύμβαση με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην εκπόνηση Μελέτης Κόστους – Οφέλους και στην υποβολή Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, για τον Κάθετο ‘Αξονα της Εγνατίας οδού “A/K Κλειδίου – Α/Κ Αξιού – Εύζωνοι”», προϋπολογισμού 30.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με διενέργεια διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία.

Η ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 9η  Ιανουαρίου 2012 και ώρα 11:00. Τη σχετική Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι εδώ καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης: www.epep.gr.Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!