«Ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην εκπόνηση Μελέτης Κόστους – Οφέλους και στην υποβολή Αίτησης Επιβεβαίωσης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης για την αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης»

Κωδ. αναφοράς: 5167

Προθεσμία Υποβολής έως: 02/04/2012

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15/03/2012



Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!