Ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην κατάρτιση Αναλύσεων Επικινδυνότητας σηράγγων της Εγνατίας οδού μήκους άνω των 500 μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 230/2007, του ΠΔ 104/1999 και τα κείμενα οδηγιών της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων

Κωδ. αναφοράς: 5089

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/09/2011

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/09/2011Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!