Ανάπτυξη, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση ζεύγους Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ωραιοκάστρου της Εγνατίας Οδού

Κωδ. αναφοράς: 5119

Προθεσμία Υποβολής έως: 12/12/2011

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 06/12/2011

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25/10/2011Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!