Ανάπτυξη, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση ζεύγους Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Μάκρης στο τμήμα 15.5 της Εγνατίας Οδού

Κωδ. αναφοράς: 4524

Προθεσμία Υποβολής έως: 10/09/2009

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 31/08/2009

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/07/2009Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!