Ανάπτυξη, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση ζεύγους Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού

Κωδ. αναφοράς: 4860

Προθεσμία Υποβολής έως: 19/08/2010

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 13/08/2010

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/06/2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων

Διακήρυξη 4860

Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας

Παράταση της προθεσμίας λήξης παραλαβής προσφορών της Ανοικτής Διαδικασίας επιλογής Αναδόχου Παραχώρησης για την «Ανάπτυξη, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση ζεύγους Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)» Ελευθεροχωρίου, Σώστη και Αρδανίου (Κωδικοί Αναφοράς 4860, 4861, 4862)»

Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάδειξη Αναδόχου Παραχώρησης για την «Ανάπτυξη, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση ζεύγους Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)» Ελευθεροχωρίου, Σώστη και Αρδανίου (Κωδικοί Αναφοράς 4860, 4861, 4862)»

Συγγραφή Υποχρεώσεων 4860

Αντικείμενο Παραχώρησης 4860

Κανονισμός Λειτουργίας 4860

Γενική Διάταξη (Συνοδεύει το Αντικείμενο Παραχώρησης)

ΚΥΑ Περιβαλλοντικών ΌρωνΜέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!