Ανάκληση Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης επίβλεψης και διαχείρισης έργων αρμοδιότητας της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στον Κεντρικό Τομέα από Κλειδί έως Α/Κ Αγ. Ανδρέα»

30/3/2011

Ανακοινώσεις

Σας πληροφορούμε ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» αποφάσισε, με την 664/1/30-03-2011 απόφασή του, την ανάκληση της Προκήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης επίβλεψης και διαχείρισης έργων αρμοδιότητας της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στον Κεντρικό Τομέα από Κλειδί έως Α/Κ Αγ. Ανδρέα» και την επαναπροκήρυξή της.Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!