«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη της λειτουργίας του εργαστήριου της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” – Κωδικός αναφοράς 5825» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 85867

Κωδ. αναφοράς: 5825

Προθεσμία Υποβολής έως: 24/02/2020

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Συμπληρωματικών Στοιχείων & Λοιπών Εγγράφων: 17/02/2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/02/2020Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση
Click to listen highlighted text!