Εγνατία Οδός
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Aναγγελίες - Διαβουλεύσεις
Αποδελτίωση
Θέσεις Εργασίας
Δημοσιότητα Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
 
 

  Click to increase fonts size click to decrease font size   RESET  
        

 

 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤEIΤΑΙ ΑΠΟ:
smore
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europa) EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Λογότυπο & υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ Ελλάδας) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020
Λογότυπο & σύνδεσμος για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα | ΝΕΑ |  
Ανακοινώσεις - Ειδήσεις  
~

Περιβαλλοντικές μετρήσεις
13/11/2015

Ανακοινώσεις

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά το σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας οδού και των κάθετων αξόνων της, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» παρακολουθεί, ελέγχει και διαχειρίζεται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Έχοντας ολοκληρώσει την κατασκευή του κύριου άξονα της οδού, θέτει ως προτεραιότητά της την εφαρμογή μια νέας αντίληψης και στρατηγικής στη συντήρηση και λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η εταιρεία και οι άνθρωποί της παρακολουθούν και καταγράφουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες, εντοπίζουν τις επιπτώσεις της οδού και φέρουν εις πέρας με αποτελεσματικότητα τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σε μια εποχή κατά την οποία η περιβαλλοντική προστασία αποτελεί αντικείμενο προς συζήτηση και δράση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους είναι η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με την νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, ώστε να ελαχιστοποιούνται ή όπου είναι δυνατόν να προλαμβάνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινότητες.

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Χημείας (Ε.Α.Χ.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Δ.Κ.Π.) ξεκινά μετρήσεις αέριας ρύπανσης, διάρκειας δέκα μηνών, με δύο Κινητούς Σταθμούς Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης διασχίζοντας όλη τη Βόρειο Ελλάδα, κατά μήκος της Εγνατίας οδού. 

Εκτός από την υλοποίηση μετρήσεων αέριας και σωματιδιακής ρύπανσης, στο αντικείμενο του Έργου εντάσσεται ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», η ανάπτυξη διαδικασίας και η διαμόρφωση σχετικού μοντέλου, ενώ έμφαση δίδεται στην εκτίμηση του βαθμού συμβολής του οδικού άξονα, ως μια γραμμική πηγή εκπομπής ρύπων, στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας των περιοχών απ' όπου διέρχεται αλλά και σε περιβαλλοντικά προβλήματα παγκόσμιας/περιφερειακής κλίμακας, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η κλιματική αλλαγή.

Από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Υποδοχής Πολιτών

Επιστροφή στη λίστα με τις Ανακοινώσεις Εκτύπωση  Αποστολή


go


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 1077

 

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

 

Αναφορά Βλάβης από
τους οδηγούς

 

Χρονοαπόσταση
 
Πρατήρια καυσίμων κατα μήκος της οδού
Edit HTML code HTML Code
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διέλευσης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης


Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ
Πολιτική ΠροστασίαMETEO ALARM
Προειδοποιήσεις καιρού Ελλάδας


Ο Καιρός

στην Εγνατία ΟδόΝΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗEGNATIA e-card

Χάρτης εξέλιξης έργου
Χάρτης διοδίων


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016

Ισολογισμοί προηγούμενων ετών


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
diavgeia.gov.gr

© 2007-2019 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | Site Map | Όροι χρήσης | Αποποίηση Ευθύνης powered by OSMIUMTM | Creative Marketing S.A.