Η Σήμανση του Αυτοκινητόδρομου
Εξοπλισμός Αυτοκινητόδρομου
Ασφαλής Οδήγηση
Το Περιβάλλον
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σταθμοί Διοδίων
Egnatia e-card
ΣΕΑ-ΧΣΑ
Μετεωρολογικά Δεδομένα
Κυκλοφοριακά Δεδομένα
Προσωπικά Δεδομένα και Κάμερες Παρακολούθησης Κυκλοφορίας
Συντήρηση της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων
 
 
 
 
 

  Click to increase fonts size click to decrease font size   RESET  
        

 

 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤEIΤΑΙ ΑΠΟ:
smore
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europa) EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Λογότυπο & υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ Ελλάδας) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020
Λογότυπο & σύνδεσμος για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα | ΟΔΗΓΩ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ |  
Σταθμοί Διοδίων  


Επί της Εγνατίας Οδού λειτουργούν εννιά (9) σταθμοί διοδίων, στην Τύρια (περιοχή Παραμυθιάς Θεσπρωτίας), στην Παμβώτιδα (περιοχή Ιωαννίνων) στο Μαλακάσι (περιοχή Μετσόβου), στον Πολύμυλο Κοζάνης, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στη Θεσααλονίκη, στην Ανάληψη (περιοχή Λαγκαδά), στην Ασπροβάλτα, στη Μουσθένη Καβάλας,  στον Ίασμο Κομοτηνής και στη Μέστη Αλεξανδρούπολης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΚΑΤ1

Δίκυκλα, τρίκυκλα

 

2

ΚΑΤ2

Ελαφρά οχήματα

Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος μέχρι 2,70μ.

3

ΚΑΤ3

Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις (4) άξονες

Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με δύο ή τρεις άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,70 μ.

4

ΚΑΤ4

Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις (4) ή περισσότερους άξονες

Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο με τέσσερις ή περισσότερους άξονες και ύψος μεγαλύτερο από 2,70 μ.

ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΚΑΤ1

ΚΑΤ2

ΚΑΤ3

ΚΑΤ4

ΤΥΡΙΑΣ

1,50 €

2,10 €

5,30 €

7,40 €

ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

0,80 €

1,20 €

3,00 €

4,20 €

ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ

1,50 €

2,10 €

5,30 €

7,40 €

ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ

1,50 €

2,20 €

5,50 €

7,70 €

ΜΑΛΓΑΡΩΝ

0,80 €

1,20 €

3,00 €

4,20 €

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

0,30 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

ΑΝΑΛΗΨΗΣ

1,30 €

1,80 €

4,50 €

6,30 €

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ

0,60 €

0,90 €

2,30 €

3,20 €

ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ

1,70 €

2,40 €

6,00 €

8,40 €

ΙΑΣΜΟΥ

1,30 €

1,90 €

4,80 €

6,70 €

ΜΕΣΤΗΣ

1,20 €

1,70 €

4,30 €

6,00 €

ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ, ΕΥΖΩΝΩΝ, ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ

ΣΤΑΘΜΟΣ

ΚΑΤ1

ΚΑΤ2

ΚΑΤ3

ΚΑΤ4

ΑΚΤΙΟΥ

0,70 €

3,00 €

7,50 €

10,50 €

ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ

1,50 €

2,10 €

5,30 €

7,40 €

ΕΥΖΩΝΩΝ

1,30 €

1,80 €

4,50 €

6,30 €

ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ

0,70 €

1,00 €

2,50 €

3,50 €

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ

1,40 €

2,00 €

5,00 €

7,00 €

 

Σύμφωνα με το σχετικό Φ.Ε.Κ (ΦΕΚ 4156 29/11/2017) :
Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων
1. Απαλλάσσονται από την καταβολή των ειδικών τελών κυκλοφορίας (διόδια) οι κατωτέρω κατηγορίες οχημάτων:
α. Οχήματα ιδιοκτησίας της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», φέροντα ειδικό σήμα.
β. Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
γ. Ασθενοφόρα.
δ. Οχήματα εταιρειών λειτουργίας και συντήρησης αυτοκινητοδρόμου της «Εγνατίας οδού», φέροντα ειδικό σήμα, που νομιμοποιούνται δυνάμει συμβάσεων να εισέρχονται στην «Εγνατία Οδό».
ε. Οχήματα Eταιριών Oδικής Βοήθειας, που νομιμοποιούνται − δυνάμει συμβάσεων είτε με την εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είτε με αναδόχους αυτής που συντηρούν το οδικό δίκτυο − να εισέρχονται για σχετικές επεμβάσεις στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού καθώς και στους καθέτους προς αυτόν οδικούς άξονες και φέρουν σχετικό ειδικό σήμα.
στ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Α.) και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά. Τα οχήματα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «Α.Μ.Α.»), το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός μητρώου του Δελτίου Στάθμευσης (π.δ. 241/2005 «Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες» − ΦΕΚ Α ́ 290).
ζ. Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε αναπήρους πολέμου βαρείας αναπηρίας, εφόσον, μετά από γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού, κρίνονται απαραίτητα για την μετακίνησή τους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από αυτούς.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένο περιορισμένο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων όλες οι κατηγορίες οχημάτων, κατόπιν εντολής του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου οργάνου της εταιρίας προς τον επικεφαλής του αντίστοιχου σταθμού διοδίων, όπου θα εφαρμοστεί το έκτακτο μέτρο. Εκτύπωση  Αποστολή


go


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 1077

 

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

 

Αναφορά Βλάβης από
τους οδηγούς

 

Χρονοαπόσταση
 
Πρατήρια καυσίμων κατα μήκος της οδού
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διέλευσης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης


Έρευνα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. για την ασφάλεια κατά την οδήγηση εντός οδικών σηράγγων.


Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ
Πολιτική ΠροστασίαMETEO ALARM
Προειδοποιήσεις καιρού Ελλάδας


Ο Καιρός

στην Εγνατία ΟδόΝΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗEGNATIA e-card

Χάρτης διοδίων


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017

Ισολογισμοί προηγούμενων ετών


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
diavgeia.gov.gr
© 2007-2020 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | Site Map | Όροι χρήσης | Αποποίηση Ευθύνης powered by OSMIUMTM | Creative Marketing S.A.