Εγνατία Οδός
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Σήμανση του Αυτοκινητόδρομου
Εξοπλισμός Αυτοκινητόδρομου
Ασφαλής Οδήγηση
Το Περιβάλλον
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σταθμοί Διοδίων
Egnatia e-card
ΣΕΑ-ΧΣΑ
Μετεωρολογικά Δεδομένα
Κυκλοφοριακά Δεδομένα
Προσωπικά Δεδομένα και Κάμερες Παρακολούθησης Κυκλοφορίας
Συντήρηση της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων
 
 
 
 
 

  Click to increase fonts size click to decrease font size   RESET  
        

 

 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤEIΤΑΙ ΑΠΟ:
smore
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europa) EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Λογότυπο & υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ Ελλάδας) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020
Λογότυπο & σύνδεσμος για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα | ΟΔΗΓΩ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ |  
Συντήρηση της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων  

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ) έχει την εποπτεία Συντήρησης και Λειτουργίας των παρακάτω οδικών δικτύων:

- Αυτοκινητόδρομος Α2 – Εγνατία Οδός
- Αυτοκινητόδρομος Α25 – Λαγκαδάς – Σέρρες – Προμαχώνας
- Αυτοκινητόδρομος Α29 – Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή
- Οδικός 'Aξονας Α1 - Αξιός/Χαλάστρα - Εύζωνοι (Α.Θ.Ε.)
- Οδικός 'Aξονας Α23 – Κομοτηνή - Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα
- Υποθαλάσσια Ζεύξη Ακτίου – Πρέβεζας

Τα όρια του έργου συντήρησης και λειτουργίας στο δίκτυο της "Εγνατία Οδός Α.Ε." καθορίζονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ/72333/ΦΝ393/8.12.2014 όπως τυχόν τροποποιείται και ισχύει.

Συντήρηση είναι ο συνδυασμός ενεργειών τεχνικής, διοικητικής και διαχειριστικής φύσεως που σκοπεύουν στη διατήρηση ενός στοιχείου σε τέτοια κατάσταση ώστε αυτό, στη διάρκεια της ζωής του, να λειτουργεί κατά τον προορισμό του (ΕΛΟΤ ΕΝ 13306)”.

Λειτουργία είναι το σύνολο των ενεργειών, δραστηριοτήτων και διαδικασιών που απαιτούνται αφενός για την εξασφάλιση ασφαλούς και απρόσκοπτης κυκλοφορίας επί της οδού και αφετέρου για την αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας και την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών στους χρήστες (Οδηγίες λειτουργίας Εγνατίας Οδού – Απόφαση Δ1α/ο/8/60/12.07.2004 ΥΠΕΧΩΔΕ).

Βασικές δράσεις των υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των οδικών δικτύων αποτελούν οι καθημερινές επιθεωρήσεις (Τεχνική Αστυνόμευση), οι εργασίες επισκευής/αποκατάστασης και βελτίωσης, οι εργασίες χειμερινής συντήρησης, η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών καθώς και η λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας και των Σταθμών Διοδίων.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ), για την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου των αυτοκινητοδρόμων της (κύριου άξονα και καθέτων αξόνων), έχει εγκατεστημένους κατόπιν σχετικών δημοπρατήσεων, Αναδόχους συντήρησης και λειτουργίας. Η Εταιρία εποπτεύει τους υπόψη Αναδόχους στην εκτέλεση των σχετικών εργασιών και ενεργειών που απαιτούνται για να διατηρείται το οδικό δίκτυο σε άριστη κατάσταση και με απρόσκοπτη – ασφαλή λειτουργία.

Οι εργασίες και υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας συνεπικουρούνται από ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (RMMS) για την καλύτερη διαχείριση και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και προγραμματισμό τους.

Τα τμήματα συντήρησης και λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού (Α2) και των Καθέτων Αξόνων είναι τα ακόλουθα:

1. Δυτικός Τομέας

Α Τμήμα:
·  Εγνατία οδός (Α2): Έξοδος λιμένα Ηγουμενίτσας - Κόμβος (7Β) Παναγιάς (περιοχή Μετσόβου), 

     - Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΑΕ: Ιωαννίνων

Β Τμήμα:
·  Εγνατία οδός (Α2): Κόμβος (7Β) Παναγιάς (περιοχή Μετσόβου) - Κόμβος (17) Κλειδίου
·  Κάθετος Aξονας (A29) “Σιάτιστα – Καστοριά – Κρυσταλλοπηγή” 
   -  Κόμβος (9Β) Δυτ. Σιάτιστας – Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής (Κυκλ. Κόμβος Κρυσταλλοπηγής)

   - Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΑΕ: Γρεβενών

- Αρμόδιος Ανάδοχος: “ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.”

2. Ανατολικός Τομέας

Α Τμήμα:
·  Εγνατία οδός (Α2): Κόμβος (17) Κλειδίου - Κόμβος (29) Αγ. Ανδρέα Καβάλας
     και κλάδοι/συνδετήρια τμήματα:
          Α. “Κόμβος (21) Καλοχωρίου (Κ1) – Δυτ. Είσοδος Θεσσαλονίκης (οδός Δάφνης)”
          Β. “Κόμβος (23) Ευκαρπίας (Κ4) – A/K Παπαγεωργίου (Κ5)”
·  Κάθετος Aξονας (Α1) “Αξιός/Χαλάστρα – Εύζωνοι” :
   - Κόμβος (19) Αξιού/Χαλάστρας – Ισοπ. Κόμβος Ειδομένης
·  Κάθετος Aξονας (Α25)  “Λαγκαδάς – Σέρρες – Προμαχώνας”, κατασκευασμένα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου:
   - Κόμβος (24) Λαγκαδά – Κόμβος (9) Κ.Χριστού
   - Κόμβος (13) Καμαρωτού – Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα (Ισοπ. Κόμβος προ Μεθ. Σταθμού Προμαχώνα)

     - Αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες ΕΟΑΕ: Θεσσαλονίκης (& Γρεβενών, για τον Καθ. 'Αξονα Α25)

Β Τμήμα:
·  Εγνατία οδός (Α2): Κόμβος (29) Αγ. Ανδρέα Καβάλας - Τελωνειακός Σταθμός Κήπων Έβρου
·  Κάθετος Aξονας (Α23) “Κομοτηνή - Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” :
   -  Ι/Κ (01) Κομοτηνής - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα

     - Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΑΕ: Κομοτηνής

- Αρμόδιος Ανάδοχος: “ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.”

Για την Υποθαλάσσια Ζεύξη Ακτίου – Πρέβεζας:
     - Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΕΟΑΕ: Ιωαννίνων
     - Αρμόδιος Ανάδοχος: “ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.”

Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας η Εταιρία επιθυμεί και τη συμμετοχή των οδηγών/χρηστών και έχει δημιουργήσει σχετική εφαρμογή στην ιστοσελίδα της για Αναφορά Βλαβών.

http://www.egnatia.eu/page/default.asp?id=3176&la=1

  Εκτύπωση  Αποστολή


go


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 1077

 

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

 

Αναφορά Βλάβης από
τους οδηγούς

 

Χρονοαπόσταση
 
Πρατήρια καυσίμων κατα μήκος της οδού
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διέλευσης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης


Έρευνα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. για την ασφάλεια κατά την οδήγηση εντός οδικών σηράγγων.


Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ
Πολιτική ΠροστασίαMETEO ALARM
Προειδοποιήσεις καιρού Ελλάδας


Ο Καιρός

στην Εγνατία ΟδόΝΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗEGNATIA e-card

Χάρτης διοδίων


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017

Ισολογισμοί προηγούμενων ετών


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
diavgeia.gov.gr

© 2007-2020 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | Site Map | Όροι χρήσης | Αποποίηση Ευθύνης powered by OSMIUMTM | Creative Marketing S.A.