Εγνατία Οδός
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Σήμανση του Αυτοκινητόδρομου
Εξοπλισμός Αυτοκινητόδρομου
Ασφαλής Οδήγηση
Το Περιβάλλον
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σταθμοί Διοδίων
Egnatia e-card
ΣΕΑ-ΧΣΑ
Μετεωρολογικά Δεδομένα
Κυκλοφοριακά Δεδομένα
Προσωπικά Δεδομένα και Κάμερες Παρακολούθησης Κυκλοφορίας
Συντήρηση της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων
 
 
 
 
 

  Click to increase fonts size click to decrease font size   RESET  
        

 

 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤEIΤΑΙ ΑΠΟ:
smore
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europa) EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Λογότυπο & υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ Ελλάδας) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020
Λογότυπο & σύνδεσμος για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα | ΟΔΗΓΩ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ |  
Κυκλοφοριακά Δεδομένα  

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΕΟΑΕ) παρέχει κυκλοφοριακά στοιχεία, προβλέψεις και αναλύσεις, που αφορούν τόσο στην Εγνατία Οδό και τους Κάθετους 'Αξονες, όσο και στον ευρύτερο "διάδρομο" της Εγνατίας Οδού. Τα «εργαλεία» που έχουν αναπτυχθεί για την κάλυψη αυτών των αναγκών περιγράφονται παρακάτω.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχει ξεκινήσει από το 1997 το πρόγραμμα κυκλοφοριακών μετρήσεων κατά μήκος του «διαδρόμου» της Εγνατίας Οδού, διεξάγοντας συστηματικές κυκλοφοριακές μετρήσεις στα οδικά τμήματα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων που αποδίδει σε κυκλοφορία. Έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας των κυκλοφοριακών μετρήσεων το οποίο στην τελική ανάπτυξή του θα αποτελείται από 65 συνολικά σταθμούς μέτρησης της κυκλοφορίας.

Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς μετρήσεων κυκλοφορίας είναι συστήματα επαγωγικών βρόχων και ραντάρ μικροκυμάτων. Τα συλλεγόμενα στοιχεία μεταφέρονται από όλα τα απομακρυσμένα σημεία του οδικού άξονα στα κεντρικά γραφεία της ΕΟΑΕ στη Θεσ/νίκη με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού τηλεματικής.

Χαρακτηριστικά Κυκλοφορίας Εγνατίας Οδού

Τα αποτελέσματα των κυκλοφοριακών μετρήσεων παρουσιάζονται στη σελίδα του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού

http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_1_results.htm

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Το 1997 η ΕΟΑΕ, λόγω των αυξημένων αναγκών για την παροχή αξιόπιστων κυκλοφοριακών προβλέψεων που θα βοηθούσαν στο σχεδιασμό του αυτοκινητόδρομου, ανέπτυξε ένα συγκοινωνιακό μοντέλο πρόβλεψης της κυκλοφορίας κάνοντας χρήση όλων των διαθέσιμων στοιχείων για τα συγκοινωνιακά δίκτυα και τη ζήτηση των μετακινήσεων. Το μοντέλο αυτό ενημερώνεται τακτικά καθώς τροφοδοτείται από επικαιροποιημένα στοιχεία τα οποία συλλέγονται από την ΕΟΑΕ.

Το συγκοινωνιακό μοντέλο της ΕΟΑΕ χρησιμοποιήθηκε / χρησιμοποιείται για την παροχή πληθώρας κυκλοφοριακών στοιχείων, προβλέψεων και αναλύσεων που αξιοποιούνται στις αποφάσεις σχεδιασμού της οδού, των απαιτούμενων Η/Μ εγκαταστάσεων, των απαιτούμενων εφαρμογών τηλεματικής, του συστήματος διοδίων, των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, στις οικονομοτεχνικές μελέτες σκοπιμότητας, στον υπολογισμό των περιβαλλοντικών παραμέτρων, στον προγραμματισμό της συντήρησης των oδoστρωμάτων κ.α.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η ΕΟΑΕ έχει στην κυριότητά της πληθώρα στοιχείων και προβλέψεων που αφορούν στην κυκλοφορία κατά μήκος της Εγνατίας Οδού. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΟΑΕ, αποφασίστηκε η διάθεση προς τρίτους, έναντι ανταλλάγματος, των στοιχείων αυτών. Η διάθεσή τους γίνεται μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους (Αίτηση χορήγησης κυκλοφοριακών στοιχείων) και σύμφωνα με το τιμολόγιο της εταιρίας (Τιμολόγιο χρεώσεων κυκλοφοριακών στοιχείων).

 

Τα στοιχεία που μπορούν να διατεθούν, εξάγονται από τρεις κύριες πηγές :

 

α) Από το πρόγραμμα διεξαγωγής μετρήσεων κυκλοφορίας κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, που υλοποιεί η ΕΟΑΕ. Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε επιμέρους τμήματα της Εγνατίας Οδού σταθμοί μέτρησης (Πίνακας Α - Σύστημα κυκλοφοριακών μετρήσεων Εγνατίας οδού μόνιμοι σταθμοί μέτρησης (κατηγορίες  στοιχείων:  Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)), που καταγράφουν την κυκλοφορία αδιάλειπτα (24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το έτος). Ο αριθμός αυτών των σταθμών αυξάνεται, με την παράδοση στην κυκλοφορία νέων τμημάτων της Εγνατίας Οδού. Τα δεδομένα που συλλέγονται αναλύονται από το αρμόδιο τμήμα του Τομέα ΛΕ.Σ, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα παραγωγής πληθώρας στοιχείων που αφορούν στα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας κατά μήκος της Εγνατίας Οδού (ωριαίοι και ημερήσιοι κυκλοφοριακοί φόρτοι, σύνθεση κυκλοφορίας, ταχύτητες διερχόμενων οχημάτων, βάρη των διερχόμενων φορτηγών) και μπορούν να διατεθούν σε τρίτους.

 

β) Από το συγκοινωνιακό μοντέλο πρόβλεψης κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού

 

γ) Από τις μετρήσεις και έρευνες ερωτηματολογίου, που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια επικαιροποίησης του κυκλοφοριακού μοντέλου (μετρήσεις φόρτου και σύνθεσης κυκλοφορίας διάρκειας μίας εβδομάδας σε 108 θέσεις στη Βόρεια Ελλάδα, έρευνες παρά την οδό Προέλευσης-Προορισμού μετακινήσεων σε 30 θέσεις στη Βόρεια Ελλάδα).

(Πίνακας Β - Περιοδικές  κυκλοφοριακές  μετρήσεις  στη  Βόρεια  Ελλάδα (κατηγορία  στοιχείων IV))

(Πίνακας Γ - Περιοδικές  κυκλοφοριακές  έρευνες  στη  Βόρεια  Ελλάδα (κατηγορία  στοιχείων V))

  Εκτύπωση  Αποστολή


go


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 1077

 

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

 

Αναφορά Βλάβης από
τους οδηγούς

 

Χρονοαπόσταση
 
Πρατήρια καυσίμων κατα μήκος της οδού
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διέλευσης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης


Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ
Πολιτική ΠροστασίαΠροειδοποιήσεις καιρού Ελλάδας

Ο Καιρός

στην Εγνατία ΟδόΝΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗEGNATIA e-card

Χάρτης εξέλιξης έργου
Χάρτης διοδίων


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016

Ισολογισμοί προηγούμενων ετών


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
diavgeia.gov.gr

© 2007-2018 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | Site Map | Όροι χρήσης | Αποποίηση Ευθύνης powered by OSMIUMTM | Creative Marketing S.A.