Εγνατία Οδός
   
 
 
 
 
Οι Κάθετοι 'Αξονες της Εγνατίας Οδού
Ο Κάθετος 'Αξονας Σιάτιστα - Ιεροπηγή - Κρυσταλλοπηγή (VA-45)
Ο Κάθετος 'Αξονας Φλώρινα - Νίκη (VA-50)
Ο Κάθετος 'Αξονας Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας (VA-60)
Ο Κάθετος 'Αξονας Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα
Ο Κάθετος 'Αξονας Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα (VA-75)
Ο Κάθετος 'Αξονας Αρδάνιο-Ορμένιο-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα (VA-80)
Διάγραμμα Απορροφήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Click to increase fonts size click to decrease font size   RESET  
        

 

 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤEIΤΑΙ ΑΠΟ:
smore
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europa) EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Λογότυπο & υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ Ελλάδας) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020
Λογότυπο & σύνδεσμος για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα | ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ |  
Ο Κάθετος 'Αξονας Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα  

Κάθετος ¶ξονας Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα (VA-75)

Δείτε το χάρτη

Ο άξονας αυτός μήκους 23 χλμ. αποτελεί τμήμα του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου ΙΧ.  Η κατασκευή του άξονα αποφασίστηκε στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη των οδικών συνδέσεων μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Η αρμοδιότητα για τις μελέτες και την υλοποίηση του έργου "Κάθετος άξονας Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα", μεταβιβάστηκε στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με την Δ1β/0/1786/13-06-2006 Υπουργική Απόφαση.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. αφού επισκόπησε τις παραδοθείσες μελέτες προχώρησε σε διερεύνηση λύσης με βελτιωμένη χάραξη της οδού με καλύτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και με ταχύτητα μελέτης 80 χλμ./ώρα, λύση που ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της Διακρατικής Συμφωνίας και στις προδιαγραφές των Διευρωπαϊκών Δικτύων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το συνολικό μήκος των 23 χλμ. της αρτηρίας είναι περίπου 19,0 χλμ. σε νέα χάραξη και 4 χλμ. βελτίωση του υφιστάμενου άξονα σε τυπική διατομή 7,50/10,50 μ. που περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 3,75 μ. και έρεισμα 1,50 μ. εκατέρωθεν.  Η ταχύτητα μελέτης στο μεγαλύτερο μήκος του είναι 80 χλμ./ώρα.

Σε σημεία με μεγάλη κατά μήκος κλίση κατασκευάζεται μία επιλέον λωρίδα (βραδυπορίας) πλάτους 3,50 μ. στην ανωφέρεια οπότε το συνολικό πλάτος της διατομής αυξάνεται σε 11,00/14,00 μ.  Τέλος σε ένα τμήμα μήκους 900 μ. περίπου εφαρμόζονται επιπλέον λωρίδες (βραδυπορίας) και στις δύο κατευθύνσεις οπότε και το συνολικό πλάτος αυξάνεται ακόμη περισσότερο σε 14,50/17,50 μ.  Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή  (5) οδικών σηράγγων, συνολικού μήκους 1,7 χλμ. περίπου, δύο (2) Ισόπεδων Κόμβων σύνδεσης και ενός (1) Α/Κ σύνδεσης.

Κόστος-Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε τόσο από πόρους του Γ΄ΚΠΣ μέσω του Ε.Π. "Οδικοί ΄Αξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη", όσο και από πόρους της 4ης Προγραμματικής Περιόδου μέσω του Ε.Π. "Ενίσχυση Προσπελασιμότητας" του ΕΣΠΑ.

Πρόοδος-Υφιστάμενη Κατάσταση

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 15/12/2006 με προϋπολογισμό 85 εκ. € (με ΦΠΑ) και η σύμβαση κατασκευής υπογράφτηκε στις 20/07/2007. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται να γίνει μέχρι το τέλος του 2012. Εκτύπωση  Αποστολή


go


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 1077

 

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

 

Αναφορά Βλάβης από
τους οδηγούς

 

Χρονοαπόσταση
 
Πρατήρια καυσίμων κατα μήκος της οδού
Edit HTML code HTML Code
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διέλευσης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης


Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ
Πολιτική ΠροστασίαMETEO ALARM
Προειδοποιήσεις καιρού Ελλάδας


Ο Καιρός

στην Εγνατία ΟδόΝΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗEGNATIA e-card

Χάρτης εξέλιξης έργου
Χάρτης διοδίων


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017

Ισολογισμοί προηγούμενων ετών


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
diavgeia.gov.gr

© 2007-2019 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | Site Map | Όροι χρήσης | Αποποίηση Ευθύνης powered by OSMIUMTM | Creative Marketing S.A.