Εγνατία Οδός
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Aναγγελίες - Διαβουλεύσεις
Αποδελτίωση
Θέσεις Εργασίας
Δημοσιότητα Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
 
 

  Click to increase fonts size click to decrease font size   RESET  
        

 

 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤEIΤΑΙ ΑΠΟ:
smore
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europa) EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Λογότυπο & υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ Ελλάδας) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020
Λογότυπο & σύνδεσμος για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα | ΝΕΑ |  
Προκηρύξεις  
Είδη: Όλα  | Έργα  | Μελέτες / Υπηρεσίες  | Προμήθειες  |

«Έλεγχος, Αξιολόγηση και Αποτίμηση της δομικής και λειτουργικής επάρκειας της υφιστάμενης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας – Προμελέτη - και εκπόνηση των λοιπών συνοδών μελετών τοπογραφίας, γεωτεχνικών και οριστικών μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, Η/Μ και Μελέτης Σήμανσης και Ασφάλισης του Έργου "Μελέτη Αποκατάστασης Γέφυρας Παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας Οδού Νυρεμβέργης" - Κωδικός Αναφοράς 5830» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 88423
Κωδ. αναφοράς: 5830
Είδος: Μελέτες / Υπηρεσίες

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/4/2020
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 22/4/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20/3/2020

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων


«Προγραμματισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση Α' φάσης γεωερευνητικών εργασιών και εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης στο οδικό τμήμα “Παράκαμψη Ηγουμενίτσας (Τμήμα 30.01)”, του Κάθετου 'Aξονα 30 “Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι/Παράκαμψη Ηγουμενίτσας” της Εγνατίας οδού – Κωδικός Αναφοράς 5837» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 88412
Κωδ. αναφοράς: 5837
Είδος: Μελέτες / Υπηρεσίες

Προθεσμία Υποβολής έως: 27/4/2020
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 17/4/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20/3/2020

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων


«Προγραμματισμός, επίβλεψη και αξιολόγηση Α' φάσης γεωερευνητικών εργασιών και εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης στο οδικό τμήμα “Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι" (Τμήμα 30.02)”, του Κάθετου 'Aξονα 30 “Ηγουμενίτσα – Σαγιάδα – Μαυρομάτι/Παράκαμψη Ηγουμενίτσας” της Εγνατίας οδού – Κωδικός Αναφοράς 5838» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 88414
Κωδ. αναφοράς: 5838
Είδος: Μελέτες / Υπηρεσίες

Προθεσμία Υποβολής έως: 29/4/2020
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 21/4/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20/3/2020

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων


«Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Δυτικό Τομέα και στον Κάθετο 'Aξονα Α29 (2020-2022)» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 88142
Κωδ. αναφοράς: 5823
Είδος: Έργα

Προθεσμία Υποβολής έως: 23/4/2020
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 13/4/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/3/2020

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων


«Εγνατία οδός: Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου στον Ανατολικό Τομέα και στους Κάθετους 'Aξονες Α1,Α25 & Α23 (2020-2022)» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 88143
Κωδ. αναφοράς: 5824
Είδος: Έργα

Προθεσμία Υποβολής έως: 23/4/2020
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 13/4/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/3/2020

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων


«Εγνατία Οδός: Τμήμα Α/Κ Ευκαρπίας (Κ4) – Α/Κ Λαγκαδά – Κατασκευή και αντικατάσταση επιφανειακής αντιολισθηρής στρώσης και στους δύο κλάδους (8.3- 9.1)» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 88364
Κωδ. αναφοράς: 5847
Είδος: Έργα

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/4/2020
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 22/4/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18/3/2020

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων


«Κάθετος 'Aξονας 56 - Ολοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και Εγνατίας Οδού με τον 6ο προβλήτα Λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο της περιοχής Καλοχωρίου» Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 87968
Κωδ. αναφοράς: 5840
Είδος: Έργα

Προθεσμία Υποβολής έως: 22/4/2020
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων: 14/4/2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 6/3/2020

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης
Τρόπος παραλαβής σχετικών εγγράφων


Δείτε παλιότερες προκηρύξεις:


 Εκτύπωση  Αποστολή


go


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 1077

 

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

 

Αναφορά Βλάβης από
τους οδηγούς

 

Χρονοαπόσταση
 
Πρατήρια καυσίμων κατα μήκος της οδού
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διέλευσης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης


Έρευνα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. για την ασφάλεια κατά την οδήγηση εντός οδικών σηράγγων.


Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ
Πολιτική ΠροστασίαMETEO ALARM
Προειδοποιήσεις καιρού Ελλάδας


Ο Καιρός

στην Εγνατία ΟδόΝΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗEGNATIA e-card

Χάρτης διοδίων


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017

Ισολογισμοί προηγούμενων ετών


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
diavgeia.gov.gr

© 2007-2020 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | Site Map | Όροι χρήσης | Αποποίηση Ευθύνης powered by OSMIUMTM | Creative Marketing S.A.