Εγνατία Οδός
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Aναγγελίες - Διαβουλεύσεις
Αποδελτίωση
Θέσεις Εργασίας
 
 

  Click to increase fonts size click to decrease font size   RESET  
        

 

 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤEIΤΑΙ ΑΠΟ:
smore
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europa) EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Λογότυπο & υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ Ελλάδας) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Λογότυπο & σύνδεσμος για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα | ΝΕΑ |  
Προκηρύξεις  
Είδη: Όλα  | Έργα  | Μελέτες / Υπηρεσίες  | Προμήθειες  |

  
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια υπηρεσιών για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αγοράς, Επισκευής και Συντήρησης Ελαστικών για τα Οχήματα της εταιρίας "Εγνατία Οδός Α.Ε." κωδ΄.Αναφοράς 5461
Κωδ. αναφοράς: 5461_03
Είδος: Προμήθειες

Προθεσμία Υποβολής έως: 17/6/2016
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων:
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/5/2016

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης


  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια παροχής υπηρεσιών συντήρησης και ολοκληρωμένης κάλυψης για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα υψηλής παραγωγικότητας τύπου RICOH, τύπου XEROX, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας (FAX) τύπου CANON, εκτυπωτικά μηχανήματα (printers) laser τύπου HP και σαρωτές (scanners) τύπου CANON της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», για ένα (1) έτος κωδ. αναφοράς 5496
Κωδ. αναφοράς: 5496
Είδος: Προμήθειες

Προθεσμία Υποβολής έως: 5/7/2016
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων:
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/5/2016

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης


  
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια υπηρεσιών για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια παροχή υπηρεσιών δοκιμαστικής παρακολούθησης ποιότητας πόσιμου νερού και ελεγκτικής παρακολούθησης ποιότητας πόσιμου νερού, στα κεντρικά γραφεία της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” για ένα (1) έτος προϋπολογισμού 950,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.» Κωδικός αναφοράς 5500
Κωδ. αναφοράς: 5500
Είδος: Προμήθειες

Προθεσμία Υποβολής έως: 17/6/2016
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων:
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/5/2016

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης


  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού, μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών Η/Υ και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ εκτυπωτών), διάρκειας ενός έτους για την εταιρία “ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ” Κωδ. Αναφοράς 5495
Κωδ. αναφοράς: 5495
Είδος: Προμήθειες

Προθεσμία Υποβολής έως: 30/6/2016
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων:
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30/5/2016

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης


  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΟΚΤΩ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. Κωδ. αναφοράς 5493
Κωδ. αναφοράς: 5493
Είδος: Προμήθειες

Προθεσμία Υποβολής έως: 1/7/2016
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων:
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24/5/2016

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης


Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υπηρεσιών επιστολικής αλληλογραφίας & αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. διάρκειας δύο ετών ή μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής αξίας» Κωδικός Αναφοράς 5492
Κωδ. αναφοράς: 5492
Είδος: Προμήθειες

Προθεσμία Υποβολής έως: 17/6/2016
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης Παραλαβής Τευχών & Λοιπών Εγγράφων:
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/5/2016

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης


Δείτε παλιότερες προκηρύξεις:


 Εκτύπωση  Αποστολή


go


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 1077

Αναφορά Βλάβης από
τους οδηγούς

 

Αποστάσεις πόλεων
 
Χρονοαπόσταση
 
Πρατήρια καυσίμων κατα μήκος της οδού
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διέλευσης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης


Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ
Πολιτική ΠροστασίαΠροειδοποιήσεις καιρού Ελλάδας

Ο Καιρός

στην Εγνατία ΟδόΝΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗEGNATIA e-card

Χάρτης εξέλιξης έργου
Χάρτης διοδίων

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
Ισολογισμοί προηγούμενων ετών
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
diavgeia.gov.gr

© 2007-2016 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | Site Map | Όροι χρήσης | Αποποίηση Ευθύνης powered by OSMIUMTM | Creative Marketing S.A.