Εγνατία Οδός
   
 
Διοικητικό Συμβούλιο-Οργανόγραμμα
Οικονομικά Στοιχεία
Ανοικτή Διάθεση Δεδομένων
Οι Ανθρωποι της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Click to increase fonts size click to decrease font size   RESET  
        

 

 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤEIΤΑΙ ΑΠΟ:
smore
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europa) EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Λογότυπο & υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ Ελλάδας) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020
Λογότυπο & σύνδεσμος για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα | Ποιά είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. |  
Οι Ανθρωποι της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  

Μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας, η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έχει διαμορφωθεί σε έναν οργανισμό με ανθρώπινο δυναμικό ικανό να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες υποχρεώσεις και έτοιμο να αναλάβει νέα έργα που συμπληρώνουν τις υποδομές του χερσαίου δικτύου της χώρας και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα.

Στόχος της Εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και πίστη της είναι ότι ο στόχος θα επιτευχθεί μέσα από την αξιοποίηση ενός ανθρώπινου δυναμικού που θα είναι άρτια εκπαιδευμένο και υπερήφανο για την ταυτότητά του και το οποίο θα λειτουργεί μέσα σ' ένα εργασιακό περιβάλλον υποστηρικτικό και ευαίσθητο στην ικανοποίηση των αναγκών του.

Εργαζόμενοι στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Εργαζόμενοι σε σήραγγα
(Κάντε κλικ στις φωτογραφίες για μεγέθυνση)

Η Εταιρεία έχει καταγράψει τις απαραίτητες λειτουργικές διαδικασίες (διαδικασίες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αξιολόγησης κλπ ) που είναι ενταγμένες στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί (ISO 9001:2000), δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο το πλαίσιο για την εύρυθμη λειτουργία της αλλά και τις βάσεις για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού ευέλικτου σε προσαρμογές.

Σήμερα η Εταιρεία απασχολεί 243 υπαλλήλους.


Διαγράμματα:

Σύνολο Απασχολουμένων (1996 - 2010)
Σύνθεση προσωπικού κατά ειδικότητες
Ηλικιακή κατανομή προσωπικού
Επίπεδο σπουδών προσωπικού


Εκπαίδευση του Προσωπικού

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. πρεσβεύει ότι η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού είναι μονόδρομος για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του.

Η κατασκευή ενός έργου τόσο τεχνολογικά προηγμένου, όπως είναι η Εγνατία Οδός, απαιτεί την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων, σε όλα τα στάδια.

Από το γεγονός αυτό απορρέει η ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού με γνώσεις και δεξιότητες, όχι μόνο επιστημονικές, αλλά και γνώσεις Διαχείρισης και Διοίκησης των έργων, καθώς και η ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης πάνω στις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η εκπαιδευτική πολιτική υλοποιείται μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και σε διεθνή συνέδρια και της μετέπειτα εσωτερικής διάχυσης της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε.

Σύσκεψη στα γραφεία της εταιρείας Σύσκεψη στα γραφεία της εταιρείας
(Κάντε κλικ στις φωτογραφίες για μεγέθυνση)



 Εκτύπωση  Αποστολή


go


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 1077

 

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

 

Αναφορά Βλάβης από
τους οδηγούς

 

Χρονοαπόσταση
 
Πρατήρια καυσίμων κατα μήκος της οδού
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διέλευσης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης


Έρευνα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. για την ασφάλεια κατά την οδήγηση εντός οδικών σηράγγων.


Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ
Πολιτική Προστασία



METEO ALARM
Προειδοποιήσεις καιρού Ελλάδας


Ο Καιρός

στην Εγνατία Οδό



ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ



EGNATIA e-card

Χάρτης διοδίων


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017

Ισολογισμοί προηγούμενων ετών


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
diavgeia.gov.gr

© 2007-2020 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | Site Map | Όροι χρήσης | Αποποίηση Ευθύνης powered by OSMIUMTM | Creative Marketing S.A.