Εγνατία Οδός
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Click to increase fonts size click to decrease font size   RESET  
        

 

 
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤEIΤΑΙ ΑΠΟ:
smore
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Europa) EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Λογότυπο & υπερσύνδεσμος για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ Ελλάδας) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020
Λογότυπο & σύνδεσμος για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Είστε εδώ: Αρχική σελίδα |  
SiteMap  

Αρχική σελίδα
ENIAIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ της Ε.Π.Θ. - MASTERPLAN 2020
Κείμενο 1
Σύνοψη
Χάρτης
Κείμενο 1
Ποιά είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Διοικητικό Συμβούλιο-Οργανόγραμμα
Οικονομικά Στοιχεία
Ανοικτή Διάθεση Δεδομένων
Οι Ανθρωποι της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Διαχείριση του Έργου
Διαχείριση Μελετών & Προδιαγραφές
Διαχείριση Μελετών
Προδιαγραφές
Διαδικασίες Δημοπράτησης
Επίβλεψη του Έργου
Διαχείριση Ποιότητας & Έλεγχοι
Υγιεινή & Ασφάλεια
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Περιβαλλοντική Πολιτική
Περιβαλλοντική Προστασία
Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Καινοτόμα Συστήματα
Διαχείριση του Έργου
Προγραμματισμός & Παρακολούθηση Έργων και Χρηματοδοτήσεων
Διαχείριση της Συντήρησης και Λειτουργίας της Εγνατίας Οδού
Διαχείριση του Περιβάλλοντος
Συμβολή της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στο κοινωνικό σύνολο και στον τεχνικό κόσμο
Ερευνητικά Προγράμματα
Οδηγίες Λειτουργίας & Συντήρησης
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΤΟ ΕΡΓΟ

Η Ιστορία της Εγνατίας Οδού
Η Ταυτότητα του Έργου
Η Σημασία του Έργου
Χρηματοδότηση του Έργου
Η Κατασκευή της Εγνατίας Οδού
Οι Γέφυρες
Οι Μεγαλύτερες Γέφυρες της Εγνατίας Οδού
Οι Σήραγγες
Οι Μεγαλύτερες Σήραγγες της Εγνατίας Οδού
Τα Δύσκολα Γεωτεχνικά Έργα
Η Εγνατία Οδός στην Ήπειρο
Η Εγνατία Οδός στη Δυτική Μακεδονία
Η Εγνατία Οδός στην Κεντρική Μακεδονία
Η Εγνατία Οδός στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Τα 'Αλλα Έργα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Έργα αποκατάστασης ζημιών στα νησιά των Κυκλάδων
Έργα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στη Βόρεια Ελλάδα
Οι Κάθετοι 'Αξονες της Εγνατίας Οδού
ΟΙ ΚΑΘΕΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - ΠΡΟΟΔΟΣ
Οι Κάθετοι 'Αξονες της Εγνατίας Οδού
Ο Κάθετος 'Αξονας Σιάτιστα - Ιεροπηγή - Κρυσταλλοπηγή (VA-45)
Ο Κάθετος 'Αξονας Φλώρινα - Νίκη (VA-50)
Ο Κάθετος 'Αξονας Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας (VA-60)
Ο Κάθετος 'Αξονας Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα
Ο Κάθετος 'Αξονας Κομοτηνή-Νυμφαία-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα (VA-75)
Ο Κάθετος 'Αξονας Αρδάνιο-Ορμένιο-Ελληνο-Βουλγαρικά Σύνορα (VA-80)
Διάγραμμα Απορροφήσεων
ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΓΑ
Διαχείριση, επίβλεψη και σύνταξη μελετών
Επίβλεψη Κατασκευής Έργων
Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)
Έλεγχος Κόστους και Χρόνου
Διαδικασίες Χρηματοδότησης και Δανειοδοτήσεων
Σύνταξη Συμβατικών Τευχών
Παρακολούθηση Δομικής Ακεραιότητας Γεφυρών
Περιβαλλοντικές Μελέτες
Μελέτες ΗΜ Εγκαταστάσεων Έργων Υποδομών
Γεωτεχνικές Μελέτες και Μελέτες Σηράγγων
Στατικές Μελέτες
Μελέτες Οδοποιίας και Υδραυλικές Μελέτες
Συγκοινωνιακές Μελέτες και Μελέτες Σκοπιμότητας
Οδικός Δακτύλιος Μαύρης Θάλασσας
Μνημόνιο Συνεργασίας
Χώρες
Αλβανία
Π.Γ.Δ.Μ.
Σερβία
Ρουμανία
Τουρκία
INTERNATIONAL ROAD UNION (IRU)
Επαφές
Επαφές - Ελλάδα
Επαφές - Αλβανία
Επαφές - Ρουμανία
Επαφές - Τουρκία
Επαφές - Σερβία
Επαφές - Βουλγαρία
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε
Τα 'Αλλα Έργα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στην Ελλάδα
Έργα αποκατάστασης ζημιών στα νησιά των Κυκλάδων
Έργα της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στη Βόρεια Ελλάδα
Έργα Παραχώρησης
Έργα Οδικής Ασφάλειας
ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
Χάρτες
Περιβαλλοντικοί Χάρτες
Κόμβοι της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων
Χρονοαπόσταση
Η Ελλάδα της Εγνατίας
Ο καιρός
ΟΔΗΓΩ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
Η Σήμανση του Αυτοκινητόδρομου
Πληροφοριακή Σήμανση
Τυπική πληροφοριακή σήμανση αυτοκινητόδρομου
Αρίθμηση ανισόπεδων κόμβων Εγνατίας Οδού
Αρίθμηση οδών
Ηλεκτρονική σήμανση-σηματοδότηση / Ειδική Σήμανση σηράγγων
Χιλιομετρικοί Δείκτες
Σήμανση Τουριστικών Περιοχών
Εξοπλισμός Αυτοκινητόδρομου
Κύριοι Εξοπλισμοί Οδοποιίας
Κύριοι Εξοπλισμοί Σηράγγων
Ασφαλής Οδήγηση
Συμβουλές για την συμπεριφορά των οδηγών σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου έκτακτου συμβάντος
Συμβουλές για την κυκλοφορία σε σήραγγες
Το Περιβάλλον
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σταθμοί Διοδίων
Egnatia e-card
ΣΕΑ-ΧΣΑ
Μετεωρολογικά Δεδομένα
Κυκλοφοριακά Δεδομένα
Προσωπικά Δεδομένα και Κάμερες Παρακολούθησης Κυκλοφορίας
Θέσεις Εγκατάστασης Καμερών Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης στον Αυτοκινητόδρομο Εγνατία Οδό
Συντήρηση της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων
ΕΓΝΑΤΙΑ GALLERY
Photo Library
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στη Δυτική Μακεδονία
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στη Θράκη
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. στην Ήπειρο
Κόμβοι
Οι 'Ανθρωποι της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε
Περιβάλλον – Αρχαιολογικά
Σήραγγες
Παιχνίδια
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΙ
'Αδειες Διέλευσης
Σταθμοί Διοδίων
Έργα & Ρυθμίσεις Κυκλοφορίας
Απαγορεύσεις
ΝΕΑ
Ανακοινώσεις - Ειδήσεις
Δελτία Τύπου
Aναγγελίες - Διαβουλεύσεις
Αποδελτίωση
Θέσεις Εργασίας
Δημοσιότητα Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
Δημοτικό Σχολείο Σίφνου
ΕΕΛ Καρπάθου
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διευθύνσεις και Τηλέφωνα
Οδηγιες πρόσβασης στα κεντρικά γραφεία
Επικοινωνήστε μαζί μας
Newsletter
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Γραφείο Τύπου
Downloads
Presskit
Επικοινωνία
Eκδηλώσεις
Προκηρύξεις
Είσοδος δημοσιογράφων
Αναζήτηση
ΜΑΑ
Ψηφοφορίες
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας
Θεσσαλονίκη 2020
Videos
Αποποίηση ευθύνης για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ


 Εκτύπωση  Αποστολή


go


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 1077

 

Προκηρύξεις / Διακηρύξεις

 

Αναφορά Βλάβης από
τους οδηγούς

 

Χρονοαπόσταση
 
Πρατήρια καυσίμων κατα μήκος της οδού
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διέλευσης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης
Φυλλάδιο ασφαλούς οδήγησης


Έρευνα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. για την ασφάλεια κατά την οδήγηση εντός οδικών σηράγγων.


Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΕΝ ΑΣΤΕΙΕΥΕΤΑΙ
Πολιτική ΠροστασίαMETEO ALARM
Προειδοποιήσεις καιρού Ελλάδας


Ο Καιρός

στην Εγνατία ΟδόΝΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗEGNATIA e-card

Χάρτης διοδίων


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2017

Ισολογισμοί προηγούμενων ετών


ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
diavgeia.gov.gr

© 2007-2020 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. | Site Map | Όροι χρήσης | Αποποίηση Ευθύνης powered by OSMIUMTM | Creative Marketing S.A.